Vernieuwde rapportage endocrinologische diagnostiek

Geachte aanvragers,

Middels deze informatiebrief willen wij u op de hoogte stellen van een aantal recente wijzigingen in de endocrinologische diagnostiek.

1) TSH assay

Recentelijk is een nieuwe generatie TSH assay in gebruik genomen die verminderd gevoelig is voor interferentie door biotine. Voor de fT4 bepaling werd al een assay gebruikt die weinig invloed heeft van biotine interferentie. Beide bepalingen zijn nu vrijwel ongevoelig voor interferentie door biotine.

De uitslagen van deze nieuwe testmethode zijn niet significant verschillend t.o.v. de huidige methode waardoor de huidige referentiewaarden ongewijzigd blijven. Op korte termijn zullen aanpassingen van de assays voor Troponine-T, NT-pro-BNP en PSA volgen.

Zie ook de informatiebrief van 23 juli 2019 voor meer informatie over biotine interferentie.

2) 3-methoxytyramine

Bij elke aanvraag van een metanefrine panel in urine wordt naast de normetanefrine en metanefrine voortaan ook een 3-methoxytyramine gerapporteerd. 3-methoxytyramine is een metaboliet van dopamine en werd in het verleden alleen gerapporteerd indien deze metaboliet verhoogd was. Aangezien het toch meerwaarde kan hebben voor de diagnostiek hebben wij besloten deze per 1 maart 2020 standaard mee te rapporteren. Het tarief voor de bepaling blijft ongewijzigd.

3) Aldosteron/Renine ratio

Bij alle aanvragen voor Aldosteron en Renine zal per 15 maart 2020 een aldosteron/renine ratio (ARR) worden gerapporteerd als aparte uitslag. De huidige referentiewaarden voor de ARR blijven ongewijzigd. Een ARR > 63 pmol/mU wordt als afwijkend beschouwd, indien de Aldosteron > 650 pmol/l en er geen sprake is van een nierfunctie stoornis of interfererende medicatie. Deze ratio zal voorzien worden van een interpretatietekst. Voor meer informatie m.b.t. de interpretatie van de ARR verwijzen we u naar de beslisboom Hyperaldosteronisme in iProva en naar de richtlijn van de endocrine society (Funder et al. J Clin Endocrinol Metab, May 2016, 101(5):1889–1916).

Voor meer informatie:

Dr M. Deckers en Dr. P de Bie

Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV