Verandering weergave SOA PCR's in het EPD

Verandering van de weergave van SOA PCR’s voor Chlamydia, Gonorrhoea, Trichomonas en Mycoplasma genitalium in de EPD’s

Vanaf midden juni vindt er een verandering plaats in de weergave van de SOA PCR’s. Normaal is deze zowel zichtbaar in de microbiologie kweekschermlijst als in de serologie overzichtslijst. Echter vanaf midden juni zal deze uitslag alleen nog zichtbaar zijn in de serologie overzichtslijst, waar ook de andere PCR uitslagen worden weergegeven.

Een bijkomend voordeel is dat de uitslagen mogelijk nog iets sneller zichtbaarder zijn in het EPD. Gezien de snelheid van de uitslagen, worden deze uitslagen dan ook niet meer standaard doorgebeld aan de aanvrager.