Urine diagnostiek

Voor het uitvoeren van de urine diagnostiek gebruiken Locatie West en Oost, per 27 oktober a.s., dezelfde apparatuur en worden de werkwijze en rapportages tussen beide locaties geharmoniseerd.

Datum: 20-10-2020
Onderwerp: <Urine diagnostiek>
Contact: K.vandenhurk@olvg.nl (Locatie West); I.A.Haagen@olvg.nl (Locatie Oost)

Beste collegae,

Per 27 oktober a.s. wordt er op locatie West nieuwe apparatuur in gebruik genomen voor het uitvoeren van de urine diagnostiek. Niet alleen gebruiken Locatie West en Oost nu dezelfde apparatuur, ook wordt de werkwijze en rapportage tussen beide locaties geharmoniseerd. Voor Locatie Oost zijn er geen aanpassingen. Voor Locatie West worden de aanstaande veranderingen middels deze informatiebrief nader toegelicht.

De urinediagnostiek wordt op Locatie West vanaf 27 oktober ook uitgevoerd met een geautomatiseerd en gekoppeld systeem, de Atellica1500 urineanalyzer. Screening vindt plaats met een stripanalyser eventueel gevolgd door geautomatiseerde sediment analyse d.m.v. digitale microscopie. Indien noodzakelijk volgt een handmatige microscopische beoordeling.

Wijzigingen in werkwijze en rapportage inclusief een korte toelichting zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Karin van den Hurk
Klinisch chemicus - OLVG Lab BV