Uitbreiding dienstverlening OLVG Lab BV voor eerstelijnszorg Amsterdam

Sinds begin april 2021 verzorgt OLVG Lab, samen met SALT, de diagnostiek voor de voormalige eerstelijns klanten van SHO Velp in de regio Amsterdam: de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), de Eerstelijns Verloskundigen in Amsterdam en Amstelland (EVAA) en een aantal andere zorgaanbieders.

De 13 bloedafnamelocaties zijn per 1 februari 2021, na instemming van de NZa, overgenomen door SALT. Met deze overname borgen OLVG Lab en SALT de kwaliteit en continuïteit van diagnostiek in Amsterdam. Deze uitbreiding van de dienstverlening sluit aan op de visie van OLVG Lab ten aanzien van integrale laboratorium diagnostiek: alle laboratorium diagnostische disciplines vertegenwoordigd (klinische chemie, medische microbiologie en pathologie) én diagnostiek voor alle zorgaanbieders met een goede verbinding van 1e, 2e en 3e lijn.

Over OLVG Lab

OLVG Lab levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte, in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab is hét integrale laboratorium van Groot-Amsterdam en omgeving met de drie disciplines klinische chemie, medische microbiologie en pathologie in één gezamenlijke organisatie. De disciplines zijn nauw met elkaar en een aantal partners, waaronder Sanquin Diagnostiek, verbonden in een netwerk met steeds verder geharmoniseerde apparatuur en methoden, een grotendeels gezamenlijk laboratoriuminformatie- systeem en een gezamenlijke logistieke inrichting. Samen met 390 collega’s zijn we in staat om, vanuit de krachtige netwerk organisatie, het volledige diagnostische palet aan de regionale en landelijke markt aan te bieden. Zowel het OLVG is onze klant als ook andere ziekenhuizen, ZBC’s en huisartsenpraktijken. We zijn continu in ontwikkeling en werken slim en professioneel met elkaar samen. In de nabije toekomst zal een groot deel van de organisatie verhuizen naar een nog te bouwen nieuw state-of-the-art laboratorium in Amsterdam-West.