Polikliniek bloedafname locatie West

Communicatie over de renovatie april 2024

De polikliniek bloedafname op locatie OLVG West voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd (te krap, niet functioneel)

  • Een recente risico-inventarisatie in het kader van toegenomen agressie op de polikliniek bloedafname onderstreept dat er urgente aanpassingen nodig zijn om deze polikliniek veilig te kunnen blijven gebruiken
  • Tussen 2 en 12 april zijn er werkzaamheden in en rondom de polikliniek bloedafname 1. Het echte verbouwen (de renovatie) op de gang en polikliniek bloedafname 1 vindt plaats van 2 t/m 6 april *

Eind 2024/begin 2025 vindt de uiteindelijke verbouwing van polikliniek bloedafname 1 plaats. Hierbij creëren we meer capaciteit en realiseren we een wachtruimte pal voor de polikliniek

  • Momenteel zit OLVG voor deze fase nog in de ontwerpfase
  • In coronatijd is een tweede polikliniek bloedafname op locatie West gecreëerd (bloedafname klein/2), deze komt na fase II te vervallen
  • Dit document richt zich op de renovatie in april 2024

*Exacte werktijden zijn nog niet bekend, dit zal wel tijdens reguliere uren zijn en rekening houdend met de boortijden. M&C wordt geïnformeerd door de projectleider zodra hier meer over bekend is.