OGTT functieproef

Beste Gynaecologen en verloskundigen,

Afgelopen mei is de TANGO-DM studie van start gegaan waarin de “evidence en harms” van de behandeling van GDM volgens de WHO 2013 criteria wordt onderzocht. Om deelname aan de Tango studie mogelijk te maken was de implementatie van een 3 punts OGTT op de poli bloed afname van de verschillende ziekenhuizen (OLVG locatie oost en west en Flevoziekenhuis) in de regio noodzakelijk. Voor de verloskundigen van Flevoland die niet meedoen aan de studie is een 2 punts OGTT behouden.

In het kort de wijzigingen van de afgelopen maanden

1) Voor OLVG locatie Oost en West is een 3 punts OGTT ingericht in de ZISSEN en deze wordt op beide locaties uitgevoerd voor eerste en 2e lijns aanvragen

2) Voor Flevoziekenhuis is een 3 punts OGTT ingericht in het ZIS en deze uitgevoerd voor 2e lijns aanvragen

3) Voor Flevoziekenhuis is de 2 punts OGTT behouden voor 1e lijns aanvragen en voor kinderen

4) Voor OLVG locatie West is de 2 punts OGTT behouden voor kinderen

5) Voor alle locaties geldt dat er een interpretatietekst wordt meegestuurd conform de afkappunten van de WHO 2013 (3 punts) en het oude regioprotocol (2 punts)

Mbt punt 5 is veel onduidelijkheid ontstaan omdat er recent een regioprotocol is geaccordeerd waarin de afkappunten voor de 3 punts OGTT niet gebaseerd zijn op de WHO 2013. Het laboratorium was hier echter niet van op de hoogte toen de interpretatieteksten werden opgesteld.

Om verdere verwarring te voorkomen en om aan iedereen tegemoet te komen hebben wij besloten om de opmerkingsteksten te verwijderen.

We gaan er van uit dat de afkappunten van het regioprotocol, dan wel van de WHO voldoende zijn ingebed binnen de regio zodat de interpretatie van de OGTT voor iedereen ook zonder de interpretatieteksten uitgevoerd kunnen worden.

Excuses voor deze verwarring,

Met vriendelijke groet,

Martine Deckers, Prim de Bie en Marieke Levitus
Klinisch Chemici OLVG lab BV en Flevoziekenhuis