Nieuwe plek voor OLVG Lab BV

Dit jaar wordt op het terrein van OLVG, locatie West, het nieuwe laboratorium van OLVG Lab BV gebouwd. Het nieuwe laboratorium is een van de eerste projecten binnen de locatiedoorontwikkeling van OLVG de komende jaren. Anja Leyte, samen met Stichting OLVG bestuurder van OLVG Lab BV, kijkt uit naar de bouw. ‘Het is fijn om goede huisvesting te hebben waar mensen veilig en prettig kunnen werken.’

OLVG Lab BV is in 2018 vanuit OLVG als zelfstandige organisatie ontstaan. Alle diagnostische laboratoria zijn integraal in de nieuwe organisatie verzelfstandigd. Op locatie West is een 24-uurs klinische chemie laboratorium gevestigd. Op locatie Oost zit het centrale lab met bijzondere klinische chemie, een 24-uurs klinische chemie lab, medische microbiologie en pathologie. Daarnaast zit in Blaricum nog een pathologie lab. Anja: ‘We werken voor OLVG, maar ook voor het Flevoziekenhuis, BovenIJ en het TerGooi ziekenhuis. Ook dienen we een aantal klinieken en ZBC’s in de regio zoals Reade, Jan van Goyen en ACIBADEM en doen we voor huisartsen en verloskundigen veel eerstelijns diagnostiek. Zo verbinden we de eerste en tweede lijn met onze dienstverlening.’

Keuze voor nieuwbouw

‘We waren al lang voor de verzelfstandiging bezig met herhuisvesting,’ aldus Anja. ‘Er is gekeken naar huren in de omgeving Amsterdam, verbouwen of nieuw bouwen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op nieuwbouw op het terrein van OLVG, locatie West, waarbij het nieuwe gebouw fysiek verbonden wordt met het ziekenhuis. Zo kunnen onze medewerkers en die van het ziekenhuis veilig heen en weer lopen van en naar het ziekenhuis en het lab. Het pathologie laboratorium in Blaricum komt hier ook, want die locatie wordt vanwege nieuwbouw in Hilversum opgeheven. Omdat het nieuwe laboratoriumgebouw niet op tijd klaar is, verhuizen de pathologielaboratoria uit Blaricum én Oost eind maart naar een tijdelijke locatie, op het Health Innovation District, bij Sanquin aan de Plesmanlaan. Een spannende operatie waarmee we alvast kunnen oefenen voor de grote verhuizing naar locatie West.’

Moderner en efficiënter

Als voornaamste reden voor de bouw noemt Anja veroudering. ‘Ons laboratorium is verouderd, veel te klein en daarmee geen prettige werkomgeving. Daarnaast is een belangrijke factor dat we onze processen veel efficiënter kunnen inrichten, als we het lab écht integraal ontwerpen. Nu hebben we verschillende ontvangstbalies waar materiaal binnenkomt. Dit materiaal wordt daar voorbewerkt en verdeeld en moet soms van de ene naar de andere balie. Binnen het nieuwe laboratorium komt er één ontvangstbalie waar alle voorbewerking en verdeling plaatsvindt.’

Stappen vooruit

‘Wat we in het nieuwe laboratorium ook kunnen realiseren is een verdere moderniseringsslag. Met name de microbiologie en pathologie gaan verder met het robotiseren en automatiseren van nu handmatige stappen. Zo worden bacteriekweken straks zowel automatisch ingezet als afgelezen. Dat betekent dat we efficiënter en meer gestandaardiseerd kunnen werken en bovendien minder gevoelig zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Het gebouw wordt ook duurzaam ontworpen. Het zal bijvoorbeeld verwarmd en gekoeld worden door warmte-koude opslag. Dit zijn voor ons hele mooie stappen vooruit.’

De bouw

Nu de vergunning rond is, start binnenkort de bouw. Anja: ‘Het is ontzettend fijn dat de bouw gaat starten. Wanneer je voor de hoofdingang van locatie West staat en je door het ziekenhuis zou kunnen kijken, komt het lab in de linker achterhoek van het terrein, in de bocht bij de oprit naar de A10.

Patiënten gaan weinig tot niets van deze nieuwbouw merken. Zij komen alleen bij de bloedafnamepoli’s en die blijven in de ziekenhuisgebouwen. Bloedafname op locatie West wordt ook vernieuwd, maar dit staat los van de nieuwbouw van het laboratorium.’

Fijne en veilige werkplek

Wanneer de bouw gereed is, is nog lastig aan te geven. Anja: ‘Het zijn onzekere tijden met de tekorten aan materiaal en de arbeidskrapte. Het duurt minimaal een jaar, maar hoe lang precies zal de tijd uitwijzen. Ik kan in ieder geval niet wachten! Ik kijk er vooral naar uit dat onze medewerkers straks goede huisvesting hebben waar ze veilig en prettig kunnen werken.'