Nieuwe analyzer t.b.v. de bepaling van vrije lichte ketens in bloed en urine

Informatie over de implementatie van een nieuwe analyzer t.b.v. de bepaling van vrije lichte ketens in bloed en urine

In verband met het harmoniseren en automatiseren van de laboratoriumtesten binnen de laboratoria van OLVG Lab en haar partner Sanquin zal per januari 2021 de speciële eiwit diagnostiek uitgevoerd gaan worden op de Optilite analyzer van de firma The Binding Site*. Het betreft de kwantitatieve bepalingen van de vrije lichte ketens kappa en lambda in serum en urine en de IgA-subklassen. In de toekomst volgen de bepalingen van de vrije lichte ketens in liquor (in het kader van de diagnostiek naar MS) en HevyLite IgA kappa/IgA lambda.

Vrije lichte keten bepaling:

Omdat gebruik wordt gemaakt van dezelfde reagentia van The Binding Site is er een uitstekende correlatie tussen de nu gebruikte en de toekomstige bepaling van de kappa/lambda vrije lichte ketens in serum en urine. De huidige referentiewaarden komen echter uit 2009 en zullen worden geactualiseerd. Ook verdwijnt de correctiefactor van 1,18 op de kappa vrije lichte keten. Deze laatste aanpassing is mogelijk zichtbaar in de gerapporteerde concentratie.

Nieuw is de bepaling van de vrije lichte ketens in liquor. Deze bepalingen zijn een aanvulling op of zouden mogelijk de bepaling van oligoklonale banden in liquor bij de diagnostiek naar multiple sclerose kunnen vervangen**.

Referentiewaarden Oud (TBS)
Serum:

Vrije lichte ketens Kappa (95% range):

8,01 – 28,26 mg/l

Vrije lichte ketens Lambda (95% range):

8,07 – 23,58 mg/l

Kappa/Lambda ratio (100% range):

0,74 – 1,66

Bij patiënten met een chronische nier
insufficiëntie is Kappa/Lambda ratio

0,37 - 3,1

Urine, 24-uur:

Vrije lichte ketens Kappa:

1,35 – 24 mg/l

Vrije lichte ketens Lambda:

0,24 – 6,66 mg/l

Kappa/Lambda ratio:

2,0 – 10,4

Ochtend-urine:

Vrije lichte ketens Kappa:

0,39 – 15,1 mg/l

Vrije lichte ketens Lambda:

0,81 – 10,1 mg/l

Kappa/Lambda ratio:

0,46 – 4,0

Referentiewaarden Nieuw
Toegevoegde code bij uitslag: TBS-O

Serum:

Vrije lichte ketens Kappa (95% range):

3,30 – 19,40 mg/l

Vrije lichte ketens Lambda (95% range):

5,71 - 26,30 mg/l

Kappa/Lambda ratio (100% range):

0,26 – 1,65

Bij patiënten met een chronische nier
insufficiëntie is Kappa/Lambda ratio

0,37 - 3,1

Urine, 24-uur:

Vrije lichte ketens Kappa:

1,35 – 24 mg/l

Vrije lichte ketens Lambda:

0,24 – 6,66 mg/l

Kappa/Lambda ratio:

2,0 – 10,4

Liquor:

Vrije lichte ketens Kappa

<0,1- 1,96mg/l

Vrije lichte ketens Lambda

niet meetbaar

Door deze wijzigingen zijn wij in staat om een geactualiseerd en completer pakket aan speciële eiwit diagnostiek te bieden.

…………………………………………………………………………………………………………………

Middels deze brief hebben wij u op de hoogte gebracht van veranderingen in de diagnostiek.

Voor meer informatie of bij vragen, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collegae,
mw. dr. Inez-Anne Haagen
klinisch chemicus / medisch immunoloog
020 599 2591
i.a.haagen@olvg.nl

*, De vrije lichte keten bepaling met reagens van The Binding Site op de Optilite is een CE-gemarkeerde test onder de huidige IVD directive 98/79/EC.

**, Literatuur

  1. D. Ferraro et al. Cerebrospinal fluid kappa and lambda free light chains in oligoclonal band-negative patients with suspected multiple sclerosis 2019 European Academy of Neurology
  2. Kari M. Gurtner et al. CSF free light chain identification of demyelinating disease: comparison with oligoclonal banding and other CSF indexes. Clin Chem Lab Med 2018; 56(7): 1071–1080