Inzet statushouders werkt!

Nu de zorg piept en kraakt, kan de kennis en kunde van gevluchte zorgprofessionals het verschil maken. Toch komen gevluchte zorgprofessionals nog steeds moeilijk aan een baan. Bij OLVG Lab werken inmiddels 8 zogenaamde statushouders. Jehad, Asma en Jokelies vertellen over hun ervaringen.

Jokelies: '20 jaar geleden ben ik binnen OLVG betrokken geweest bij het inwerkprogramma voor niet in Nederland opgeleide én Indonesische verpleegkundigen. Ook toen speelde het arbeidsmarktprobleem in de zorg. Afgelopen jaren hebben we ook in de laboratoria steeds meer moeite om onze vacatures te vullen. Daarnaast voelt het voor mij als natuurlijk om een werkplek open te stellen voor statushouders en het past bij een stad als Amsterdam waar we samenleven met 187 nationaliteiten.'

Jehad: 'Ik ben in 2014 uit Syrië gevlucht en naar Nederland gekomen. Het was een lange weg in de asielprocedure en om te komen waar ik nu sta. Ik ben erg blij met mijn werk als analist bij OLVG Lab. In Syrië ben ik opgeleid als verpleegkundige en als analist. Ik heb ook in beide beroepen gewerkt. Vluchtelingenwerk en de jobcoach van de gemeente hebben mij geholpen met het leren van de taal, de cultuur en de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Ik ben in oktober 2019 bij de bloedafname begonnen. Na 2 jaar heb ik gesolliciteerd op de functie die ik heel graag wilde, namelijk die van analist!'

Asma: 'Ik ben na allerlei omzwervingen (Algerije, Saoedi Arabië) in 2017 in Nederland in een AZC terechtgekomen. Ik vond het een zware periode: de drukte, het gebrek aan privacy en perspectief. Mijn man en ik hadden net ook ons 1e kindje: dat maakte het er niet makkelijker op. We hebben 3 maanden bij een Nederlands gezin gewoond, wat heel fijn en goed voor onze Nederlandse taal was. Inmiddels spreek ik goed Nederlands en Engels. In mijn thuisland heb ik biologie gestudeerd. Omdat werken voor mij belangrijk is ben ik heel blij met de begeleiding door UAF. Sinds 1 april werk ik als analist bij OLVG Lab. Ik voel me hier erg goed op mijn plek.'

Jehad: 'Ik was altijd goed in afnemen van bloed, daar voel ik me heel bekwaam in. Voor mij heeft het goed gewerkt om te starten op de bloedafname en vervolgens door te groeien. Zo kon ik de Nederlandse 'lab-cultuur' en taal geleidelijk aan leren. Wat anders is op een Nederlands laboratorium is dat ik in Syrië gewend was om meer handmatig te doen, hier zijn processen meer geautomatiseerd.'

Asma: 'Ik ben ambitieus, altijd aan het leren. Dat heb ik vanuit mijn cultuur en opvoeding. Ik heb inmiddels 2 kinderen en met hen spreek ik zoveel mogelijk Nederlands, net als met onze Nederlandse vrienden. Zo worden we daar steeds beter in. Ik geloof dat goede taalbeheersing het verschil maakt en veel mogelijk maakt.'

(tekst loopt door onder foto)

Jokelies: 'Werken in een lab vraagt grote nauwkeurigheid. Dat maakt taalvaardigheid ook zo belangrijk. Bij het inwerken (en dat geldt voor iedereen) maar zeker voor statushouders proberen we de openheid en veiligheid te bieden waarin mensen vragen durven stellen, durven te checken/toetsen (klopt het dat…). Liever een vraag teveel gesteld dan een onnodige fout gemaakt of je onnodig onzeker gevoeld. Het is belangrijk dat we ook zien en snappen dat statushouders een lange weg hebben afgelegd en veelal uit een hele andere (werk)cultuur komen. Dat vraagt dus ook een verdieping en openstelling van ons als collega’s en leidinggevende. Het inwerken kost meestal wel echt meer tijd, geduld en begrip wanneer iets wat minder vlot gaat dan je zelf zou doen. Wij bieden ook extra taalondersteuning als dat nodig is. Zoals Asma zegt: taalbeheersing maakt het verschil, ook al wil je zo graag.'

Jehad: 'Ik ben heel goed ontvangen in een prettige sfeer met fijne collega’s.'

Asma: 'Ik voel me hier al snel vertrouwd. Dat zegt iets over de mensen in het lab.'

Jokelies: 'Hebben jullie nog iets dat we zouden kunnen verbeteren?'

Jehad en Asma: 'Er is bij Klinische chemie veel zorg voor het inwerken en opleiden, maar sommige collega’s hebben daar meer interesse en kwaliteit in dan andere. Juist bij de groep van statushouders vraagt het meer geduld met taal en interesse in een andere cultuur enz. Bij een goede match krijg je ook het beste resultaat.'

Wil je meer weten over hoe OLVG Lab statushouders inzet? Neem dan contact op met Jokelies Knopper. Zij kan je ook doorverwijzen naar de leidinggevenden die zich hier enorm voor inzetten.

OLVG Lab werkt samen met UAF, op meerdere niveaus en niet alleen als organisatie, zo is Anja Leyte, directeur, bijvoorbeeld mentor.

Jokelies Knopper
Laboratorium manager Klinisch Chemisch Laboratorium locatie Oost en West sinds 2016. Daarvoor werkzaam bij OLVG in diverse leidinggevende functies o.a. als bedrijfsleider.
Asma Berbachi
Analist bij OLVG Lab sinds 1 april 2022 In Nederland sinds 2017
Jehad Ahmad
Analist bij OLVG Lab sinds 1 januari 2022 Hiervoor werkzaam bij de bloedafname. In Nederland sinds 2014

Vluchten betekent alles achter je laten en opnieuw beginnen met niets anders dan jezelf.

Vluchteling
Een persoon die volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties in het herkomstland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, en daarom recht heeft op vluchtelingenstatus en bescherming van een derde land.

Asielzoeker/asiel
Een persoon die zijn of haar herkomstland heeft verlaten om in een ander land bescherming (asiel) te zoeken. Asielzoekers mogen de eerste zes maanden van hun asielprocedure niet werken. Na deze zes maanden mogen zij 24 uur per week werken, mits de werkgever een tewerkstellingsvergunning voor hen aanvraagt.

Statushouder (Vergunninghouder)
Zodra de IND een asielzoeker officieel als vluchteling erkent, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar en mag hij/zij werken. Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ of ‘vergunninghouder’ genoemd.