Glia Diagnostiek: Amsterdamse laboratoria slaan handen ineen

De laboratoria van vier Amsterdamse zorginstellingen (Amsterdam UMC, OLVG Lab, GGD Amsterdam en Sanquin Diagnostiek) slaan de handen ineen. Onder de naam Glia Diagnostiek gaan de vier partijen samenwerken om in de regio Groot-Amsterdam grootschalige én complexe laboratoriumdiagnostiek aan te bieden via één digitaal loket.

De COVID-pandemie heeft de noodzaak benadrukt voor een duurzamere gezondheidszorg. De gefragmenteerde zorg vraagt om meer en betere regionale afstemming. Ook andere factoren vragen om een nieuwe aanpak. Zo is het een uitdaging om aan voldoende personeel te komen en worden patiënten steeds vaker binnen een keten van zorgaanbieders behandeld. Daarnaast is er een toenemende vraag naar complexe laboratoriumdiagnostiek, waarvan de kennis nu vaak nog verspreid is. Met de vandaag aangekondigde samenwerking biedt Glia Diagnostiek een antwoord op deze uitdagingen.

De vier partijen zijn trots de samenwerking te kunnen aankondigen. “We werken als organisaties al langer op veel gebieden samen. Door deze krachtenbundeling op het gebied van laboratoriumdiagnostiek kunnen wij op termijn zowel patiënten als zorgverleners sneller en beter bedienen. Onze gezamenlijke missie is de juiste diagnostiek bieden, op de juiste plaats met het juiste advies, vanuit de juiste partij, snel en van hoge kwaliteit. Met Glia Diagnostiek verbinden we verschillende lab disciplines en alle zorglijnen (thuis, de 1e, 2e én 3e lijn) met elkaar”, vertelt Anja Leyte, directeur van OLVG Lab BV, namens de vier partijen.

Op enkele laboratoriumdisciplines, zoals hemostase en oncologie, zijn al zogenoemde expertlab-projecten van start gegaan. Daarin werken specialisten van de verschillende partijen samen om te ontwerpen hoe deze diagnostiek binnen het samenwerkingsverband het best uitgevoerd kan worden. De expertlabs gaan uit van de ‘een-loket-gedachte’: zorgverleners krijgen via één platform toegang tot de diagnostiek. Achter deze voordeur zorgen alle betrokken partijen voor een optimale integratie van diagnostiek en het beste advies. Om dit te realiseren wordt gewerkt aan de totstandkoming van een digitale omgeving die het de zorgverleners een stuk makkelijker gaat maken om een aanvraag te doen. Zij krijgen via het platform dat Glia Diagnostiek aanbiedt, eenvoudig inzicht in aanvragen en uitslagen.