FAX-exit

Uitfaseren fax per 1-7-2023

Voor de patiëntveiligheid, in het kader van de Wet gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft het OLVG Lab besloten om te stoppen met alle communicatie en gegevensuitwisseling via de fax. OLVG Lab trekt hierin op met OLVG en de regio. De fax wordt vervangen door digitaal veilige alternatieven zoals gestructureerde berichten (Edifact en LSP) en/of via veilig e‐mailen. Daar waar u voorheen, in incidentele gevallen, een faxnummer noteerde op het aanvraagformulier verzoeken wij u om dit te vervangen door een e-mail adres.