DPYD screening

Beste Oncologen,

De DPYD mutatiescreening is per 5 februari j.l. in gebruik genomen door het Flevoziekenhuis/OLVG Lab BV in samenwerking met Sanquin. De types die in het pakket worden geanalyseerd zijn niet gewijzigd ten opzichte van de huidige diagnostiek.

De typering omvat vier mutaties in het DPYD-gen die een direct verband met een verlaagde of afwezige DPD activiteit hebben en daardoor een verhoogde kans op fluoropyrimidine-toxiciteit geven; c. 1679T>G (*13), c.2846A>T, 1236 G>A en c.1905+1G>A (*2A). De uitslag zal worden voorzien van een genactiviteitsscore zoals beschreven door de KNMP*.

Deze test is digitaal aan te vragen via de reguliere route en wordt 3x per week ingezet, te weten op maandag, woensdag en vrijdag, met een doorlooptijd van 72 uur na afname. Graag wijzen wij u erop dat indien een afname op vrijdagmiddag plaatsvindt de uitslag op woensdagmiddag bekend zal zijn. Zie voor alle aanlever- en bijbehorende rapportagedagen bijlage 1. De rapportage vindt digitaal plaats, waardoor een vertraging in de rapportage tot het minimum beperkt is.

Indien een cito-aanvraag gewenst is kan contact op genomen worden door de klinisch chemicus met het verzoek tot een spoedbepaling. Voor deze spoedaanvraag wordt een hoger tarief (+50 euro) in rekening gebracht.

Met vriendelijke groet,

Martine Deckers en Marieke Levitus

Klinisch Chemici OLVG lab BV en Flevoziekenhuis

Literatuur:

* DPD-english-2019.pdf