Biotine interferentie

Biotine wordt regelmatig als voedingssupplement gebruikt vanwege gunstige gezondheidseffecten op nagels, haar en huid. Binnen het laboratorium zijn er echter een aantal immunochemische testen die gebruik maken van biotine in de bepalingsmethode. Deze testen kunnen last hebben van interferentie door biotine. Dit omvat bepalingen uit de pakketten van hartmerkers, tumormerkers, hormonen en microbiologische serologie testen. Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen welke testen en in welke mate deze testen hier gevoelig voor zijn en u van advies voorzien m.b.t. hoe hiermee om te gaan bij patiënten die biotine gebruiken.

Biotine (aanbevolen dagelijkse inname 40 μg/dag) is in uiteenlopende doses vrij verkrijgbaar bij de drogist als supplement (zie bijlage 1). Zo zijn er supplementen met name voor haar, huid en nagels met een dosering van 10.000-20.000 ug/dag. Ook vitamine-complex preparaten kunnen soms hoge dosis biotine bevatten, al bevatten deze middelen slechts zelden meer dan 300 μg per tablet. Een aantal veel verkochte voorbeelden (met dosis per tablet) zijn: Kruidvat Multi A-Z Compleet: 50 μg, Etos Multivitamine jonge moeder: 50 μg, Centrum Women van A tot Zink: 62.5 μg, Orthica Multi 4 All: 80 μg en Solgar Formula VM-Prime for Women: 300 μg.

De concentratie van biotine in serum neemt lineair toe met de ingenomen dosis. 2 uur na inname is er een piek die langzaam daalt (2-3). De tijd tot normalisatie is dosis- en sexe-afhankelijk, waarbij vrouwen biotine langzamer metaboliseren dan mannen (3). Bij inname tot 300 ug is de concentratie na 24 uur gedaald onder het niveau waarbij nog interferentie kan optreden.


In bijlage 2 treft u een overzicht van de testen die gevoelig zijn voor biotine in relatie tot de mate van interferentie. Afhankelijk van het type assay (sandwich of competitief), kunnen uitslagen vals-verlaagd of vals-verhoogd zijn. Voor bepalingen dit niet in het overzicht in bijlage 2 zijn opgenomen geldt dat deze ook niet gevoelig zijn voor biotine. De firma’s zijn bezig om de gevoeligheid voor biotine interferentie te verminderen, waarbij de fT4 assay al is aangepast. Op korte termijn zullen de Troponine-T en TSH assays volgen.

Het advies van het laboratorium met betrekking tot bloedafnamen testen die gevoelig zijn voorbiotine (zie ook bijlage 1):

  • Vraag biotine gebruik uit indien biotine-sensitieve testen worden aangevraagd (zie bijlage 2)
  • Bij multivitamine preparaten en supplementen met 300 μg – 20 mg biotine: staakinname ten minste 1 dag vóór de bloedafname.
  • Bij supplementen met meer dan 20 mg biotine: staak inname ten minste 4 dagen vóórde bloedafname.

Tenslotte willen wij benadrukken dat bij uitslagen die niet corresponderen met het klinisch beeld altijd contact opgenomen kan worden met het laboratorium.

Referenties

  1. Van den Berg et al. Schijnbaar thyreotoxicose door innname van biotine NTVG 2018; 162:D2358
  2. Zempleni J, Mock DM. Bioavailability of biotin given orally to humans in pharmacologic doses. Am J Clin Nutr. 1999;69(3):504–8.
  3. Peyro Saint Paul L, Debruyne D, Bernard D, Mock DM, Defer GL. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of MD1003 (high-dose biotin) in the treatment of progressive multiple sclerosis. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2016;12(3):327–44.
  4. Clevidence BA, Marshall MW, Canary JJ. Biotin levels in plasma and urine of healthy adults consuming physiological doses of biotin. Nutr Res. 1988;8(10):1109–18.
  5. Theo Willeman*, Olivier Casez, Patrice Faure and Anne Sophie Gauchez Evaluation of biotin interference on immunoassays: new data for troponin I, digoxin, NT-Pro-BNP, and progesterone; Clin Chem Lab Med 2017; 55(10): e226–e229
  6. Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen; Gezondheidsraad, September 2018
  7. Li J et al. Comprehensive assessment of biotin interference in immunoassays. Clin Chim Acta. 2018 Dec;487:293-298

gepubliceerd: 19 juli 2019

Bijlage 1: Voorkomende Biotine supplementen/medicatie met advies in relatie tot laboratoriumonderzoeken

Bijlage 2: Overzicht van de testen die gevoelig zijn voor biotine in relatie tot de mate van interferentie

Per bepaling is aangegeven welk type assay het betreft, de gevoeligheid voor biotine (concentratie vanaf welke interferentie mogelijk is en het mogelijke effect van biotine op de uitslag. De mate van gevoeligheid is tevens via onderstaande kleurcodering weergegeven.

Bijlage 2