Beperking bloedafname ivm Corona / COVID-19

Mede op verzoek van zorginstellingen en huisartsen zijn wij tot nader order tot het volgende beleid gekomen:

Het grootste deel van onze bloedafnamepunten is gesloten of slechts zeer beperkt open. Zie voor meer informatie afnamepunten.

Laat, conform advies Landelijke Huisartsen Vereniging en Nederlands Huisartsen Genootschap alleen bloed prikken of lever alleen materiaal in, als dat echt direct medisch noodzakelijk is.