Bepalingen PCR Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis

De bepalingen PCR Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis komen te vervallen uit het standaard parasitaire faeces pakket.

De bepalingen PCR Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis komen te vervallen uit het standaard parasitaire faeces pakket.

Dit betekent in de praktijk, dat als er een aanvraag wordt gedaan voor parasitaire verwekkers van gastro-enteritis, een standaard PCR uitslag komt voor Giardia lamblia, Cryptosporidium spp en Entamoeba histolytica en dus niet meer voor Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis. De reden hiervoor is dat steeds meer wordt getwijfeld aan de daadwerkelijke pathogeniciteit van beide parasieten.

Een uitslag voor Blastocystis hominis en/of Dientamoeba fragilis, is nog steeds mogelijk.
Dit dan wel duidelijk aan te geven op het aanvraagformulier: “graag ook PCR voor Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis.”
Indien er achteraf nog een aanvraag is voor faeces parasieten PCR uitgebreid met een of beide parasieten, kan contact opgenomen worden met het Medisch Microbiologisch laboratorium:

- Telefoon 020-5993018

- Via een beveiligde mail naar nabepalingen-mml@olvg.nl

Medisch Microbiologisch Laboratorium OLVG Lab BV d.d. 13 augustus 2019