Afdeling Pathologie van Tergooi integreert met OLVG Lab

Afdeling Pathologie van Tergooi is samengegaan met afdeling Pathologie van OLVG Lab

De afdeling Pathologie van ziekenhuis Tergooi is per 1 januari 2021 samengegaan met de afdeling Pathologie van OLVG Lab in Amsterdam. Komende jaren zal het laboratorium gehuisvest blijven op de locatie in Blaricum. Op termijn zal OLVG Lab de laboratoria centraliseren in Amsterdam waardoor er een groot, regionaal opererend Pathologie laboratorium ontstaat.

OLVG Lab (100% dochter van ziekenhuis OLVG) levert binnen de regio Groot-Amsterdam innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie), in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren.

In 2019 zijn de gesprekken gestart tussen Tergooi en OLVG Lab over integratie van de twee afdelingen. Ondanks COVID-19 is het in 2020 gelukt om de beoogde overgang naar OLVG Lab te realiseren.

Met deze integratie verzorgt OLVG Lab pathologie diagnostiek voor belangrijke delen van Amsterdam (OLVG, BovenIJ en Acibadem), Almere (Flevoziekenhuis) en het Gooi (Tergooi). Tevens wordt de diagnostiek verzorgd voor meerdere regionaal dan wel nationaal opererende ZBC’s en voor de eerste lijn in het adherentiegebied van de genoemde ziekenhuizen.

Door het samenvoegen van de afdelingen Pathologie kan adequaat ingespeeld worden op de snel toenemende superspecialisatie binnen de Pathologie om daarmee de diagnostiek voor aanvragers en patiënten te verbeteren en te optimaliseren. Er wordt hiermee een schaalgrootte bereikt die nodig is in het licht van de verdere procesautomatisering en digitalisering.

Medewerker Pathologie beoordeeld uitstrijkglaasje Medewerker Pathologie beoordeeld uitstrijkglaasje