Aanpassing referentiewaarden IGF-1.

Geachte aanvragers,


OLVG Lab B.V. zal vanaf 7 juli 2020 overgaan op nieuwe referentiewaarden voor de IGF-1 bepaling (bijlage 1). De onderbouwing voor de overgang is eerder afgestemd met de kinderartsen en endocrinologen van OLVG, het Flevoziekenhuis en BovenIJ ziekenhuis. De redenen voor aanpassing zijn als volgt:

  • De nieuwe referentiewaarden zijn binnen Nederland vastgesteld op basis van de landelijke harmonisatie van de IGF-1 bepalingen en geven daarmee een goede weerspiegeling van de eigen populatie.
  • De nieuwe referentiewaarden zijn zowel leeftijds- als geslachtsafhankelijk, waar de huidige referentiewaarden alleen leeftijdsgebonden zijn.
  • Voor onze eigen regio geldt dat harmonisatie van de referentiewaarden naar de set van de NVKC het doorverwijzen naar de derde lijn vereenvoudigt (Amsterdam UMC en UMC Utrecht maken tevens gebruik van de geharmoniseerde NVKC referentie waarden).

Als gevolg van deze aanpassing kunnen de bijbehorende SD waarden anders uitvallen. Dit verschil het meest uitgesproken voor kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Retrospectief onderzoek heeft echter uitgewezen dat overgang naar deze nieuwe referentiewaarden geen negatieve gevolgen heeft voor de diagnostiek van Groeihormoon deficiëntie en van acromegalie. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat vanaf heden de SD waarde behorend bij de IGF-1 uitslag apart word gerapporteerd. Voor nadere informatie, of bij vragen over uitslagen, kunt u contact opnemen met ondergetekenden, of met de klinisch chemicus op uw locatie.Prim de Bie, Martine Deckers Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV


Zie voor informatie over de wijziging inclusief referentiewaarden IGF-1 PDF.