Aanpassing PCR diagnostiek

Binnen de afdeling Medische Microbiologie worden veel verschillende soorten onderzoek verricht, waaronder PCR onderzoek naar bacteriën, virussen, parasieten, etc. Het aantal aanvragen voor PCR onderzoek is in het afgelopen jaar fors gestegen, mede doordat er veel COVID PCR verricht wordt. Om ervoor te zorgen dat alle onderzoeken binnen de gewenste termijn uitgevoerd worden, is besloten om enerzijds de meeste PCR's 7 dagen in de week uit te gaan voeren en anderzijds de starttijd voor enkele PCR's te veranderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanlevertijd vanuit diverse locaties en de reguliere transporten.

Op dinsdag tot en met vrijdag zullen veel PCR's eerder ingezet worden dan u van ons gewend bent. Materialen die op dat moment al door ons ontvangen zijn, worden vanzelfsprekend meegenomen in de PCR. Materialen die in de loop van de dag ontvangen worden gaan de volgende dag mee in de PCR.

In overleg met de arts-microbioloog is het altijd mogelijk om een materiaal CITO te laten meenemen in de PCR. Neem hiervoor aub telefonisch contact met ons op.