Aanpassing kinkhoest en lues serologie

Bordetella serologie

Graag willen we mededelen dat we vanaf 23/5/2022 j.l. de Kinkhoest serologie (Bordetella pertussis) niet meer doorsturen naar de GGD streeklaboratorium Amsterdam, maar zelf zijn gaan uitvoeren. Hierdoor kan de uitslag er iets anders uit zien dan u gewend was. Het grote voordeel is dat de tijd tot het produceren van de uitslag (Turn Around Time = TAT) wordt verkort. Voor verdere vragen hierover kunt u eventueel contact opnemen met een van de artsen-microbioloog via

Lues serologie

Per 13 juni 2022 wordt het algoritme voor de luesserologie voor een gedeelte aangepast. Sterk positieve screeningstesten voor Syfilis / Lues (CLIA TPHA) worden niet meer bevestigd d.m.v. de Lues immunoblot. Uit validatie is namelijk gebleken dat deze monsters altijd positief zijn in de Lues immunoblot. Ook hier is het voordeel een (mogelijke) kortere tijd tot het produceren van de definitieve uitslag en tevens kostenreductie.

Alleen de wat ”zwakkere” positieve luesscreeningstesten worden nog bevestigd d.m.v. Lues immunoblot omdat bij deze monsters een fout positieve reactie niet helemaal kan worden uitgesloten. Mocht ook hier vragen over zijn dan kunt ook hierover contact opnemen met een van de artsen-microbioloog via

Een RPR / VDRL wordt verder altijd uitgevoerd bij een positieve Luesscreeningstest CLIA TPHA omdat dat een indicatie geeft over de eventuele ziekteactiviteit. Dit blijft ongewijzigd.