aanpassing eenheden reticulocyten bepaling

Geachte aanvragers,

Per 5 juni 2019 wordt overgegaan op een nieuwe eenheid voor de reticulocyten bepaling. De reticulocyten zullen gerapporteerd gaan worden in absolute waarden (x10E9/l) conform de overige celcategoriën in de leukocytendifferentiatie.

Met de introductie van deze nieuwe eenheid zullen de referentiewaarden ook gaan veranderen. Per

5 juni wordt overgegaan op onderstaande referentiewaarden:

Referentiewaarden (oud)

5 - 25 ‰ van totaal aantal erytrocyten

Referentiewaarden (nieuw)

  • 0-8 dagen: 60-390 x10^9/l
  • 8-30 dagen: 25-125 x10^9/l
  • 30 dagen-15 jaar: 30-85 x10^9/l
  • >15 jaar man: 30-90 x10^9/l
  • >15 jaar vrouw: 25-85 x10^9/l

Bovenstaande referentiewaarden komen voort uit een regionale uniformering van hematologische referentiewaarden 1). Voor de overige hematologie parameters worden ook referentiewaarden uit deze regionale uniformering aangehouden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ondergetekenden, of met de klinisch chemicus op uw locatie.

Simone Smits en Henriët Hendriks
Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV

1). Pronk- Admiraal et al., (1997). Regionale uniformering van hematologische referentiewaarden. Ned Tijdschr Klin Chem 22: 192-194.