COVID-19 aanpassing in diagnostiek MML

Geachte collegae,

De snel toenemende verspreiding van het Corona virus (Covid-19) binnen Nederland zal niemand zijn ontgaan. Snelle identificatie en isolatie van patiënten met een Covid-19 infectie helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het uitsluiten van een Covid-19 infectie bij patiënten met luchtwegklachten verlaagt de druk op isolatiekamers en het verzorgend personeel, bevordert de doorstroom van patiënten en helpt bij het geven van de juiste adequate zorg.

13 maart 2020

Geachte collegae,

De snel toenemende verspreiding van het Corona virus (Covid-19) binnen Nederland zal niemand zijn ontgaan. Snelle identificatie en isolatie van patiënten met een Covid-19 infectie helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het uitsluiten van een Covid-19 infectie bij patiënten met luchtwegklachten verlaagt de druk op isolatiekamers en het verzorgend personeel, bevordert de doorstroom van patiënten en helpt bij het geven van de juiste adequate zorg.

OLVG Lab BV biedt vanaf vrijdag 13 maart op 7 dagen per week moleculaire Covid-19 diagnostiek aan. Om dit met de huidige apparatuur en bestaande personele bezetting mogelijk te kunnen maken, zijn we genoodzaakt om onze moleculaire diagnostiek anders te verdelen over de week. Dit kan tot gevolg hebben dat u op andere dagen uw uitslagen ontvangt dan dat u van ons gewend bent. Een aantal moleculaire testen zullen we tijdelijk minder vaak uitvoeren. De moleculaire bacteriële en parasitaire faeces-diagnostiek zal daarbij zeer sterk gereduceerd worden, aangezien dit momenteel in de huidige omstandigheden wordt beschouwd als weinig urgente diagnostiek. Indien u toch moleculaire Bacteriële/parasitaire faeces-diagnostiek wenst, dan deze graag op dinsdag inleveren.

Bacteriële en parasitaire verwekkers van gastro-enteritis (1x i.p.v. 5x per week)
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (3x i.p.v. 6x per week)
HIV (viral load) (4x i.p.v. 6x per week)
Hepatitis C virus (viral load) (1x i.p.v. 2x per week)
Trichomonas vaginalis (1x i.p.v. 2x per week)

Wanneer welke test de komende periode uitgevoerd zal worden, vindt u hieronder:

MML diagnostiek

Mocht u vragen hebben, kunt u uiteraard overleggen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Dr. A. Leyte, Directeur OLVG Lab BV

Drs. H.F.J. Thiesbrummel, Arts-microbioloog/Hoofd Medisch Microbiologisch Laboratorium OLVG Lab BV